voorwaarden zomerloterij

Voorwaarden zomerloterij

Algemene voorwaarden voor deelname aan de winactie van WeFlyCheap.nl | Zomerloterij 1. De organisator van deze wedstrijd is het bedrijf WeFlyCheap BV in Zwolle. 2. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan een winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. WeFlyCheap behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden. 3. Deelname staat open voor personen die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het e-mailaccount op WeFlyCheap, welke is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd. 4. Om deelnemer te worden van deze winactie moeten personen zich aanmelden voor de WhatsApp service van WeFlyCheap door 'start' te sturen naar het telefoonnummer van WeFlyCheap. De deelnemer kan zich t.a.t. weer uitschrijven door 'stop' te sturen. Met de aanmelding voor de WhatsApp service van WeFlyCheap maakt de deelnemer kans op het winnen van de prijzen welke weggegeven worden tijdens het prijzencircus. Teven ontvangt de deelnemer voortaan (ongeveer) 3 keer in de week deals van WeFlyCheap op WhatsApp. 5. De beschikbare prijzen zijn: opblaaskussens voor in het water, een aantal lounge eilanden voor op het water, een GoPro en een opblaas bubbelbad (mits voorradig). De actie loopt vanaf 15 juni 2018 t/m 15 juli 2018. De winnaars zullen gedurende de actie bekend worden gemaakt. De winnaar wordt door WeFlyCheap gekozen en wordt bekend gemaakt via E-mail, Facebook of een bericht via WeFlyCheap.nl. 6. De winnaar heeft 7 dagen de tijd om te reageren op dit bericht. Na deze termijn behoudt WeFlyCheap zich het recht om een nieuwe finalist te kiezen. WeFlyCheap is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de uiteindelijke winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie. Zo zal de prijs persoonlijk worden overhandigd door het WeFlyCheap team op het kantoor in Zwolle. Hierbij wordt een foto gemaakt voor op de website en Social Media van WeFlyCheap. 7. De uitslag van de winactie zal via de Facebookpagina van WeFlyCheap of via een artikel op de website bekend worden gemaakt. De winnaar zal worden gecontacteerd door WeFlyCheap om eventuele ontbrekende gegevens te verkrijgen en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstelligen. WeFlyCheap is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post of verzending bedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon. 8. De prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. 9. De uitslag van de winactie is definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. WeFlyCheap behoudt zich het recht om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen. 10. WeFlyCheap behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving. 11. WeFlyCheap of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van WeFlyCheap (“eigen handelen”) zelf en/of de directie van WeFlyCheap. Daarnaast kan WeFlyCheap geen garantie afgeven dat de website of Facebookpagina altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan. 12. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn telefoonnummer wordt opgeslagen in de database van WeFlyCheap. Daarbij verleen je – bij deelname aan een deze actie van WeFlyCheap – expliciet toestemming voor de verwerking van jouw gegevens en het ontvangen WhatsApp berichten van WeFlyCheap. Afmelden via WhatsApp is ten allen tijde mogelijk door ons "STOP" te sturen via WhatsApp. De gegevens die WeFlyCheap verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar marketing@weflycheap.nl. 13. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. WeFlyCheap behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.
Weflycheap logo

Mis nooit meer een topdeal!