Header afbeelding

Voorwaarden winactie tickets Mauritius

Algemene voorwaarden voor deelname aan de Winactie van Weflycheap.nl 1. De organisator van deze wedstrijd is het bedrijf Weflycheap BV in Zwolle.

2. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan een winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. Weflycheap behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.

3. Deelname staat open voor personen die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het telefoonnummer op Weflycheap, welke is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd. Om deelnemer te worden van deze winactie, dient men zich aan te melden voor de nieuwsbrief van Weflycheap dan wel de Weflycheap WhatsApp Service. De deelnemer gaat ermee akkoord dat het e-mail adres wordt gedeeld met partner Air Mauritius voor commerciële mailings. De deelnemer ontvangt binnen één of enkele dagen een welkomstbericht van Weflycheap.

4. Weflycheap kiest uit beide winacties een winnaar. Deze winnaars zijn gekwalificeerd voor de finale, waar hij/zij samen met de finalist van een andere winactie van Weflycheap in staat. De tweede finalist wordt bepaald door middel van de aanmeldingen voor de nieuwsbrief van Weflycheap. Voor die winactie van Weflycheap moeten deelnemers zich aanmelden voor de nieuwsbrief. Deelnemers die zich zowel aanmelden voor de nieuwsbrief als voor de WhatsApp Service, maken dus dubbel kans op het winnen van 2 retourtickets naar Mauritius.

5. De prijs bestaat uit retourtickets naar de Mauritius voor 2 personen t.w.v. maximaal €750 per persoon. De actie loopt van 1 november 2017 tot 14 november 2017 en de finalist wordt in de dagen hierna bekend gemaakt. De finalist zal door Weflycheap worden gekozen uit alle deelnemers. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvuldige deelname. De finalist wordt op de hoogte gebracht via e-mail, Facebook, WhatsApp of een bericht via WeFlycheap.nl.

6. De finalist dient binnen de door Weflycheap aangegeven termijn (in het bericht van de bekendmaking) te reageren op dit bericht. Na deze termijn behoudt Weflycheap zich tot het recht om een nieuwe finalist te kiezen. Weflycheap is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de uiteindelijke winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie. Zo zal de prijs persoonlijk worden overhandigd door het Weflycheap team op het kantoor in Zwolle. Hierbij wordt een foto gemaakt voor op de website en Social Media van Weflycheap. De prijswinnaar mag zelf een reisdatum kiezen in 2017 in overleg met Weflycheap op basis van beschikbaarheid.

7. De winnaar heeft de verplichting om tijdens de reis en tijdens de genoten vakantie minimaal 8 vakantiefoto’s te delen met Weflycheap in de eerste 4 dagen van de vakantie. Deze foto’s mogen worden gebruikt door Weflycheap voor promotionele doeleinden. Deelt de winnaar tijdens de vakantie geen foto’s met Weflycheap dan kan het betekenen dat de reis alsnog zelf betaald moet worden en kan Weflycheap deze kosten verhalen op de winnaar.

8. De uitslag van de winactie zal via de Facebookpagina van Weflycheap of via een artikel op de website bekend worden gemaakt. De winnaar zal worden gecontacteerd door Weflycheap om eventuele ontbrekende gegevens te verkrijgen en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstelligen. Weflycheap is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post of verzending bedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon.

9. De vakantie is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. De vakantie is niet op naam overdraagbaar.

10. De uitslag van de winactie is definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Weflycheap behoudt zich het recht om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.

11. Weflycheap behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

12. Weflycheap of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Weflycheap (“eigen handelen”) zelf en/of de directie van Weflycheap. Daarnaast kan Weflycheap geen garantie afgeven dat de website of Facebookpagina altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.

13. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn telefoonnummer wordt opgeslagen in de database van Weflycheap. Daarbij verleen je – bij deelname aan deze actie van Weflycheap – expliciet toestemming voor de verwerking van jouw gegevens en het ontvangen van superdeals van Weflycheap via Whatsapp. Uitschrijven voor de Whatsapp service is te allen tijde mogelijk door STOP te Whatsappen. De gegevens die Weflycheap verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar contact@weflycheap.nl.

14. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. Weflycheap behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.

  1. Home
  2. voorwaarden mauritius
Weflycheap logo

Mis nooit meer een topdeal!

Door je in te schrijven bevestig je dat je de nieuwsbrief van weflycheap wil ontvangen in je inbox en ga je akkoord met de voorwaarden.