Header afbeelding

Privacybeleid Weflycheap

Op deze pagina lees je het gehele privacybeleid van Weflycheap, bestaande uit:
1. Privacy statement      
1.1
Identiteit      
1.2
Doelbinding en grondslag      
1.3
Opslagduur      
1.4
Recht op inzage en rectificatie      
1.5
Ontvangers persoonsgegevens      
1.6
Cookies en profiling      
1.7
Websites van derden    
1.8
Social media
2. Beschermingsbeleid      
2.1 Functionaris gegevensbescherming      
2.2 Verwerkingsovereenkomsten partners  

1. Privacy statement

In deze privacy statement van Weflycheap wordt toegelicht welke persoonsgegevens door Weflycheap worden verzameld, op basis van welke grondslag deze door Weflycheap gebruikt mogen worden, waar deze worden opgeslagen en hoe deze opgevraagd en aangepast of verwijderd kunnen worden. Weflycheap gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Weflycheap houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

1.1 Identiteit

Weflycheap BV
Van Nagellstraat 2B 8011EB Zwolle Nederland
KVK nummer: 68176317 BTW nummer: NL857333057B01
Contact: contact@weflycheap.nl   

1.2 Doelbinding en grondslag

Weflycheap verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van haar eigen marketing activiteiten. Persoonsgegevens zullen nooit zonder expliciete toestemming worden gedeeld met derden. Hieronder staat uitgelegd welke persoonsgegevens Weflycheap verwerkt, met welk doel en of de persoonsgegevens ook voor dit doel zijn verkregen (doelbinding). Grondslag is een reden op basis waarvan Weflycheap persoonsgegevens mag verwerken.

Persoonsgegevens
Weflycheap verwerkt de onderstaande persoonsgegevens van klanten: Naam/ voorletters/ tussenvoegsel / adres / postcode / woonplaats / land / telefoonnummer / e-mailadres / geslacht / geboortedatum / Facebook / inloggegevens (gebruikersnaam/ wachtwoord).

Weflycheap verwerkt de onderstaande persoonsgegevens van werknemers: Salarisgegevens (van werknemers) / kopie identiteitsbewijs of paspoort / BSN-nummer

Doel
Weflycheap verwerkt persoonsgegevens voor een aantal doeleinden. Deze staan hieronder verder toegelicht. Ter promotie van onze deals versturen wij:

 • Nieuwsbrieven
 • WhatsApp berichten
 • Facebook Messenger berichten
 • SMS berichten

Op basis van ingevulde persoonsgegevens en interesses versturen wij:

 • Alerts, in de vorm van een Facebook melding of email o.b.v. de voorkeuren in jouw account op de website.
 • Vakantie aanbiedingen via bovenstaande kanalen.
 • In het geval van beeldmateriaal waar (oud)werknemers op staan is het doel om het gezicht achter Weflycheap te laten zien.
 • Verder verwerkt Weflycheap persoonsgegevens voor een goede werking van haar website.


Toestemming
Alle persoonsgegevens die in het beheer van Weflycheap zijn, zijn verkregen met expliciete toestemming. De toestemming kan op ieder moment worden ingetrokken. De verwerking van persoonsgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers zijn een noodzakelijke voorwaarde om onze nieuwsbrieven, Alerts, WhatsApp berichten en sms berichten te kunnen versturen. Het niet verstrekken van deze persoonsgegevens betekent dat er geen gebruik kan worden gemaakt van deze diensten. Het niet verstrekken of het intrekken van toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens betekent dat hier niet actief gebruik van wordt gemaakt. Deze gegevens blijven in de databases van Weflycheap staan voor zolang dat noodzakelijk is, tenzij gevraagd wordt deze te verwijderen. Voor het gebruik van beeldmateriaal waar (oud)werknemers op staan is eveneens expliciet toestemming gevraagd. Dit is een wettelijke verplichting.   

1.3 Opslagduur

Weflycheap bewaart de persoonsgegevens zolang als nodig is voor het doel waarmee ze zijn verwerkt.   

1.4 Recht op inzage en rectificatie

Gebruikers van de diensten van Weflycheap hebben recht op inzage, beperking en rectificatie van de door Weflycheap opgeslagen persoonsgegevens. Deze inzage en/of rectificatie kan tot stand komen door:

 1. Een direct verzoek aan het adres van Weflycheap op het e-mailadres contact@weflycheap.nl. Weflycheap zal in dat geval een aanpassing doen aan of een uitdraai maken van de door haar opgeslagen persoonsgegevens van die specifieke gebruiker/klant.
 2. Het zelfstandig inzien en aanpassen van de door Weflycheap opgeslagen persoonsgegevens via:
  – Het account op de website www.weflycheap.nl en/of www.weflycheap.be
  – Het profiel in de e-maildatabase van Weflycheap. Dit is in te zien en aan te passen via de door Weflycheap verstuurde mailings.
 3. Weflycheap een WhatsApp berichtje te sturen naar het nummer dat bij jou bekend is vanuit onze WhatsApp service of via het welkomstbericht met link naar het profiel.


Wissen van persoonsgegevens
Gebruikers van de diensten van Weflycheap zijn gerechtigd om de door Weflycheap opgeslagen persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te laten wissen. Dit verzoek kan ingediend worden door een mail te sturen naar contact@weflycheap.nl

Alle verzoeken aan Weflycheap zullen binnen vier weken worden beantwoord.   

1.5 Ontvangers persoonsgegevens

Weflycheap werkt met een aantal systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen. Deze systemen zijn in het beheer van een technische partner die garant staat voor de bescherming van de persoonsgegevens. Weflycheap maakt gebruik van:

 • Het e-mailpakket van Spotler. Hierin kunnen de volgende persoonsgegevens opgeslagen worden: emailadres, geslacht, voor- en achternaam, land, telefoonnummer en reisvoorkeuren (landen, reisgezelschap, type vakantie en voorkeursperiode).
 • De service van WhatsBroadcast voor het versturen van WhatsApp en Facebook Messenger berichten. Hierin wordt het telefoonnummer of Messenger ID en de voorkeuren (deal van de dag, vliegtickets, lekker dichtbij, last minutes, stedentrips).
 • WordPress als systeem achter onze website in beheer bij Friks Web & Marketing. Hierin worden reisalerts opgeslagen, bestaande uit mailadres en reisvoorkeuren (budget, type reis, reisperiode, bestemming en reisduur).
 • De website wordt gehost door Denit. De servers staan in Europa. Gegevens worden dus niet aan een ‘derde land’ verstrekt.


Weflycheap maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of ‘profiling’.   

1.6 Cookies en profilering

Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen wanneer u een website van Weflycheap bezoekt.  Op de website(s) van Weflycheap worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarmee hoeft u bijvoorbeeld niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u eenvoudiger door de betreffende website navigeren.

Daarnaast kan Weflycheap gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website(s) van @ te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maakt Weflycheap gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Google en het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Weflycheap maakt gebruik van cookies van Facebook om u relevantere advertenties op Facebook te kunnen vertonen. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Facebook opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacybeleid van Facebook. Weflycheap is een affiliate website. Dat houdt in dat Weflycheap u doorverwijst naar partners zoals Tui en Corendon i.p.v. dat u de boeking bij Weflycheap maakt. Als u een boeking maakt bij een partner van Weflycheap, na eerst de website van Weflycheap te hebben bezocht, dan ontvangt Weflycheap hier een commissie over van de partner. Om dit goed te kunnen tracken maakt Weflycheap gebruik van cookies van netwerken zoals TradeTracker en Daisycon. Deze netwerken faciliteren het contact en de rapportages voor adverteerders (TUI, Corendon, etc.) en affiliate partijen zoals Weflycheap.

Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.   

1.7 Websites van derden

De website van Weflycheap kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Weflycheap is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.   

1.8 Social media

De social media knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via social media netwerken Twitter en Linkedin. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende social media netwerk. Lees de  privacyverklaringen van Twitter en LinkedIn om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

  

2. Beschermingsbeleid

Hieronder staat het beschermingsbeleid van Weflycheap nader toegelicht. Weflycheap heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld en met al haar partners verwerkingsovereenkomsten afgesloten.  

2.1 Functionaris Gegevensbescherming

Weflycheap is op grond van artikel 37 van de AVG verplicht een FG aan te stellen omdat Weflycheap vanuit haar kernactiviteiten op grote schaal gegevens van individueel vastlegt en op basis daarvan profiling toepast.

Weflycheap heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) binnen haar organisatie aangewezen, die toeziet op de juiste verwerking en bescherming van jouw persoonsgegevens. Een belangrijke taak van de FG is intern toezicht houden op het naleven van de privacywet. Dit kan onder andere door:

 • Informatie verzamelen over gegevensverwerkingen binnen Weflycheap.
 • Informatie, adviezen en aanbevelingen geven aan Weflycheap.

Hieronder vindt u de gegevens van de door Weflycheap aangestelde FG:

Lars Esselink
Functionaris Gegevensbescherming
lars@weflycheap.nl  

2.2 Verwerkersovereenkomsten partners

Weflycheap heeft de verwerking van bepaalde gegevens uitbesteed aan de hieronder opgesomde partners. Per partner is er een verwerkersovereenkomst, (voorheen ‘bewerkersovereenkomst’ in de Wbp) aangegaan welke voldoet aan de nieuwe AVG / GDPR eisen. U kunt per partij de verwerkersovereenkomst downloaden door op de naam te klikken.

Weflycheap zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken dan de hierboven bedoelde, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.


Beveiliging en bewaring
Weflycheap neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Weflycheap zorg er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

Weflycheap bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat Weflycheap uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien Weflycheap uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

Wijzigingen
Weflycheap kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

  

Klachten of vragen

Voor klachten of vragen over ons privacybeleid, beschermingsbeleid of onze procedure datalekken kun je contact opnemen via contact@weflycheap.nl. Weflycheap wil je hierbij erop wijzen dat je gerechtigd bent een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien er sprake is van onjuist gebruik dan wel bescherming van jouw persoonsgegevens.

 1. Home
 2. privacybeleid
Weflycheap logo

Mis nooit meer een topdeal!

Door je in te schrijven bevestig je dat je de nieuwsbrief van weflycheap wil ontvangen in je inbox en ga je akkoord met de voorwaarden.