Header afbeelding

Kalkar actievoorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan de winactie van Weflycheap.nl 1. De organisator van deze winactie is het bedrijf Weflycheap BV in Zwolle.

2. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan een winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. Weflycheap behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.

3. Deelname staat open voor personen die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het e-mailaccount op Weflycheap, welke is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.

4. Om deelnemer te worden van deze winactie moeten personen zich aanmelden voor de nieuwsbrief van Weflycheap.

5. De prijs bestaat uit een 3-daags weekend arrangement voor 2 personen t.w.v. €536,- inclusief toegang tot Kalkar en 2 overnachtingen. De actie loopt vanaf 7 december 2018 t/m 8 januari 2019. De winnaar zal de daaropvolgende week bekend worden gemaakt. De winnaar wordt door Weflycheap gekozen en wordt bekend gemaakt via E-mail, Facebook of een bericht via Weflycheap.nl.

6. De winnaars hebben 7 dagen de tijd om te reageren op dit bericht. Na deze termijn behoudt Weflycheap zich tot het recht om nieuwe winnaars te kiezen. Weflycheap is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat een winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie. Zo zal de prijs persoonlijk worden overhandigd door het Weflycheap team op het kantoor in Zwolle. Hierbij wordt een foto gemaakt voor op de website en Social Media van Weflycheap.

7. De uitslag van de winactie zal via de Facebookpagina van Weflycheap of via een artikel op de website bekend worden gemaakt. De winnaar zal worden gecontacteerd door Weflycheap om eventuele ontbrekende gegevens te verkrijgen en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstelligen. Weflycheap is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post of verzending bedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon.

8. De prijzen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld.

9. De uitslag van de winactie is definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Weflycheap behoudt zich het recht voor om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.

10. Weflycheap behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

11. Weflycheap of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Weflycheap (“eigen handelen”) zelf en/of de directie van Weflycheap. Daarnaast kan Weflycheap geen garantie afgeven dat de website of Facebookpagina altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.

12. Hierbij verleen je – bij deelname aan deze actie van Weflycheap – expliciet toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die Weflycheap verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar contact@weflycheap.nl.

13. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle - met de actie verband houdende - geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Weflycheap behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.

  1. Home
  2. kalkar actievoorwaarden
Weflycheap logo

Mis nooit meer een topdeal!

Door je in te schrijven bevestig je dat je de nieuwsbrief van weflycheap wil ontvangen in je inbox en ga je akkoord met de voorwaarden.