actievoorwaarden

Actievoorwaarden

Voorwaarden WeFlyCheap Winactie

Algemene voorwaarden voor deelname aan de Isropa winactie op de kanalen van WeFlyCheap
 1. De organisator van deze actie is WeFlyCheap B.V. in Zwolle in samenwerking met Isropa.
 2. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan deze actie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. WeFlyCheap behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden. Om kans te maken is het verplicht om een geldig e mailadres op de actiepagina in te vullen, te volgen op Instagram, een profiel verrijken of .
 3. Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland of België, die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van het bedrijf WeFlyCheap, Isropa en anderen die hierbij betrokken zijn komen niet in aanmerking voor deelname. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het e-mailaccount/Instagramaccount dat is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.
 4. De winnaar kan zijn/haar cheque ophalen in op het kantoor van WeFlyCheap B.V. of Isropa. 
 5. De prijs bestaat uit 1x een Reischeque t.w.v. € 1000,- te verzilveren bij een Reisbureau van Isropa. De winnaar zal door WeFlyCheap worden gekozen uit alle deelnemers. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvoudige deelname. De winnaar wordt in de eerste week van oktober 2019 bekend gemaakt op de kanalen van WeFlyCheap.
 6. De winnaar heeft 7 dagen de tijd om te reageren op het bericht, zodat de prijs kan worden verstuurd. Na deze termijn behoudt WeFlyCheap zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. WeFlyCheap is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.
 7. De actie loopt van 5 september 2019 tot en met 30 september 2019.
 8. De winnaar zal worden gecontacteerd door WeFlyCheap om eventuele ontbrekende gegevens te vergaren en zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstelligen.
 9. De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld.
 10. De uitslag van de winactie is definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. WeFlyCheap behoudt zich het recht voor om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.
 11. WeFlyCheap behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.
 12. WeFlyCheap of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijk vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van WeFlyCheap (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van WeFlyCheap. Daarnaast kan WeFlyCheap geen garantie afgeven dat de website of Facebook pagina altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.
 13. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van WeFlyCheap. Daarbij verleen je – bij deelname aan deze actie van WeFlyCheap – toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die WeFlyCheap verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar info@weflycheap.nl.
 14. Bij deelname ga je akkoord om ingeschreven te worden voor de nieuwsbrief van WeFlyCheap. Afmelden kan via de te ontvangen nieuwsbrief middels de uitschrijflink.
 15. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. WeFlyCheap behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.
Weflycheap logo

Mis nooit meer een topdeal!