actievoorwaarden winactie reiscadeaubon tui

Actievoorwaarden winactie reiscadeaubon TUI

Algemene voorwaarden voor deelname aan de winactie van weflycheap

Gratis reiscadeaubon van TUI t.w.v. €50.

 1. De organisator van deze actie is weflycheap B.V. in Zwolle
 2. Om deelnemer te worden van deze winactie moeten personen volledig de enquête van weflycheap hebben ingevuld
 3. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan deze actie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. Weflycheap behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.
 4. De prijs bestaat uit een reiscadeaubon van TUI t.w.v. €50.
 5. Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland, die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van het bedrijf weflycheap en anderen die hierbij betrokken zijn komen niet in aanmerking voor deelname. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het e-mailaccount dat is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de winactie.
 6. De prijswinnaar wordt op 21 november 2022 bekendgemaakt via de mail. Daarnaast gebruiken we eenmalig je e-mailadres om je op de hoogte te brengen van de winnaar.
 7. De uitslag van de winactie is definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. Weflycheap behoudt zich het recht voor om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.
 8. De winnaar heeft 7 dagen de tijd om te reageren op het bericht, zodat de prijs kan worden geactiveerd. Na dit termijn behoudt weflycheap zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. Weflycheap is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten.
 9. Om de Reiscadeaubon te ontvangen dien je een geldig postadres op te geven per mail. We verzenden de Reiscadeaubonnen via PostNL. 
 10. De actie loopt van 30 oktober 2022 t/m 21 november 2022.
 11. De TUI Reiscadeaubonnen zijn geldig tot 7 september 2025.
 12. Indien u boekt in een TUI winkel wordt de korting direct ingehouden op uw reissom.
 13. Indien u boekt via TUI.nl of het Customer Service Center dient u de TUI Reiscadeabon op te sturen naar TUI Nederland N.V. t.a.v. Afdeling Administratie Grootboek, Postbus 157, 2280 AD Rijswijk. U krijgt het bedrag teruggestort.
 14. Wij adviseren een kopie van de Reiscadeaubon te maken voor uw eigen administratie.
 15. De TUI Reiscadeaubonnen zijn niet overdraagbaar of inwisselbaar voor contanten.
 16. Een eventuele restwaarde kan niet verzilverd worden voor contanten.
 17. De Reiscadeaubon bevat twee delen. Deel A is ongeldig zonder deel B.
 18. De waarde van de bonnen wordt niet vergoed in geval van annulering.
 19. Weflycheap behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.
 20. Weflycheap of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijk vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Weflycheap (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van Weflycheap. Daarnaast kan Weflycheap geen garantie afgeven dat de website of Facebook pagina altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.
 21. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens uitsluitend worden gebruikt voor het bekendmaken van de winnaar en niet worden opgeslagen in de database van Weflycheap. 
 22.  Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. Weflycheap behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.
Weflycheap logo

Mis nooit meer een topdeal!