actievoorwaarden winactie op de heuvelrug zeist

Actievoorwaarden winactie Op de Heuvelrug Zeist

Algemene voorwaarden voor deelname aan de winactie van Weflycheap in samenwerking met Op de Heuvelrug | Gratis hotelvoucher t.w.v. €250

 1. De organisator van deze actie is weflycheap B.V. in Zwolle in samenwerking met de Op de Heuvelrug. 

 2. Om deelnemer te worden van deze winactie moeten personen zich aanmelden voor de nieuwsbrief van weflycheap en de nieuwsbrief van Op de Heuvelrug.

 3. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan deze actie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. Weflycheap behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.

 4. De prijs bestaat uit 1x een hotelvoucher ter waarde van €250.

 5. Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland, die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van het bedrijf weflycheap, Op de Heuvelrug en anderen die hierbij betrokken zijn komen niet in aanmerking voor deelname. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het e-mailaccount dat is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.

 6. De prijswinnaar wordt binnen 14 dagen na de einddatum van de winactie op de Facebookpagina van Op de Heuvelrug en weflycheap bekendgemaakt. Daarnaast gebruiken we eenmalig je e-mailadres om je op de hoogte te brengen van de winnaar.

 7. De uitslag van de winactie is definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. Weflycheap en Op de Heuvelrug behouden zich het recht voor om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.

 8. De winnaar heeft 7 dagen de tijd om te reageren op het bericht, zodat de prijs kan worden verstuurd. Na deze termijn behouden weflycheap en Op de Heuvelrug zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. Weflycheap en Op de Heuvelrug zijn niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.

 9. De actie loopt van 1 maart 2022 tot 30 april 2022.

 10. De hotelvoucher is tot uiterlijk 31 december 2022 geldig op een hotelovernachting, te besteden voor een onbeperkt gezelschap bij deelnemende hotels:
  Hotel Ernst Sillem Hoeve
  Hotel Theather Figi
  Hotel Restaurant Oud London
  Hotel en Conferentiecentrum Woudschoten
  Vakantiepark de Krakeling.
 11. Om de hotelvoucher in te wisselen, dient te winnaar contact op te nemen met weflycheap voor de afhandeling. 
 12. De hotelvoucher kan op maximaal 1 hotel worden ingewisseld; bij een lagere reissom dan de hotelvoucher vervalt het prijsverschil.
 13. Deze korting is alleen geldig op nieuwe boekingen en niet in te wisselen op reeds bestaande boekingen.
 14. De hotelvoucher is niet te combineren met andere acties.
 15. Boek je een overnachting met een hogere reissom dan de waarde van de hotelvoucher, dan betaal je zelf het verschil bij.
 16. De waarde van de hotelvoucher wordt niet vergoed in geval van annulering.
 17. De hotelvoucher is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor contanten.
 18. De hotelvoucher valt niet onder de SGR dekking.
 19. Na een definitieve boeking zijn de Algemene Voorwaarden van ANVR van toepassing.
 20. Weflycheap behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

 21. Weflycheap of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijk vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Weflycheap (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van Weflycheap. Daarnaast kan Weflycheap geen garantie afgeven dat de website of Facebook pagina altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.

 22. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van Weflycheap en Op de Heuvelrug. Daarbij verleen je – bij deelname aan deze actie van Weflycheap – toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die Weflycheap en Op de Heuvelrug verkregen in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving Weflycheap. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar info@weflycheap.nl.

 23. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. Weflycheap behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.

Weflycheap logo

Mis nooit meer een topdeal!