actievoorwaarden winactie de jong intra

Actievoorwaarden winactie de Jong Intra Vakanties

Algemene voorwaarden voor deelname aan de winactie van Weflycheap in samenwerking met de Jong Intra Vakanties | Gratis reischeque t.w.v. €750

 1. De organisator van deze actie is weflycheap B.V. in Zwolle in samenwerking met de Jong Intra Vakanties. 

 2. Om deelnemer te worden van deze winactie moeten personen zich aanmelden voor de nieuwsbrief van weflycheap en de nieuwsbrief van de Jong Intra Vakanties.

 3. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan deze actie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. Weflycheap behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.

 4. De prijs bestaat uit 1x een reischeque ter waarde van €750.

 5. Deelname staat open voor personen, woonachtig in Nederland, die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. Medewerkers van het bedrijf weflycheap, de Jong Intra Vakanties en anderen die hierbij betrokken zijn komen niet in aanmerking voor deelname. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het e-mailaccountdat is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.

 6. De prijswinnaar wordt in de week van 2 augustus 2021 (week 31) op de Facebookpagina van de Jong Intra Vakanties en weflycheap bekendgemaakt. Daarnaast gebruiken we eenmalig je e-mailadres om je op de hoogte te brengen van de winnaar.

 7. De uitslag van de winactie is definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Dergelijke verzoeken worden niet beantwoord. Weflycheap en de Jong Intra Vakanties behouden zich het recht voor om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.

 8. De winnaar heeft 7 dagen de tijd om te reageren op het bericht, zodat de prijs kan worden verstuurd. Na deze termijn behouden weflycheap en de Jong Intra Vakantie zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. Weflycheap en de Jong Intra Vakanties zijn niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.

 9. De actie loopt van 5 juli 2021 t/m 01-08-2021.

 10. De reischeque is tot 1 jaar na uitgifte geldig op een reis uit het gehele reisaanbod van de Jong Intra Vakanties voor een onbeperkt gezelschap.
 11. De reischeque is alleen geldig bij boeking via  www.dejongintra.nl  of via het call center van de Jong Intra Vakanties.
 12. De reischeque kan op maximaal 1 vakantie worden ingewisseld; bij een lagere reissom dan de reischeque vervalt het prijsverschil.
 13. Deze korting is alleen geldig op nieuwe boekingen en niet in te wisselen op reeds bestaande boekingen.
 14. De cadeaubon is niet te combineren met andere acties.
 15. Boek je een vakantie met een hogere reissom dan de waarde van de reischeque, dan betaal je zelf het verschil bij.
 16. De waarde van de reischeque wordt niet vergoed in geval van annulering.
 17. De reischeque is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor contanten.
 18. De reischeque valt niet onder de SGR dekking.
 19. Na een definitieve boeking zijn de Algemene Voorwaarden van ANVR van toepassing.
 20. Weflycheap behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

 21. Weflycheap of hulppersonen zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijk vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Weflycheap (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van Weflycheap. Daarnaast kan Weflycheap geen garantie afgeven dat de website of Facebook pagina altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.

 22. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn persoonlijke gegevens opgeslagen worden in de database van Weflycheap en De Jong Intra Vakanties. Daarbij verleen je – bij deelname aan deze actie van Weflycheap – toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die Weflycheap en De Jong Intra Vakanties verkregen in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving Weflycheap. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar info@weflycheap.nl.

 23. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende geschillen – is het Nederlands recht van toepassing. Weflycheap behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.

 

Weflycheap logo

Mis nooit meer een topdeal!