Header afbeelding

Gezakt | Actievoorwaarden

Algemene voorwaarden voor deelname aan de winactie van Weflycheap.nl voor leerlingen die (nog) niet geslaagd zijn voor hun eindexamens:

1. De organisator van deze winactie is het bedrijf Weflycheap BV in Zwolle, in samenwerking met Beachmasters.

2. Door deelname aan een winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden. Per deelnemer is slechts één deelname geldig. Weflycheap behoudt zich het recht voor om je zonder opgave van redenen op enig moment te diskwalificeren of jouw deelname te weigeren, dan wel prijzen niet uit te keren, bijvoorbeeld in het geval dat je één van deze algemene voorwaarden overtreedt, de actie probeert te manipuleren dan wel op een andere onwettelijke manier de actie probeert te beïnvloeden.

3. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten.

4. Deelname staat open voor personen die op 14 juni 2017 vernomen hebben dat zij (nog) niet geslaagd zijn voor hun eindexamens. Wanneer de deelnemer wint, zal de organisator de deelnemer om een kopie van de cijferlijst vragen. De deelnemer zal deze moeten verstrekken, wil hij / zij de prijs in ontvangst kunnen nemen. Blijkt naar aanleiding hiervan dat de winnaar niet rechtmatig winnaar is, dan behoudt Weflycheap zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen.

5. Deelnemers tot 16 jaar dienen toestemming van (een) ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger te verkrijgen om deel te kunnen nemen aan de actie. De organisator kan de deelnemer en/of ouder om een kopie van een geldig legitimatiebewijs vragen.

6. De deelnemer van het spel is de persoon die gebonden is aan het e-mailadres welke is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de wedstrijd.

7. Om deelnemer te worden van deze winactie, hebben personen tot vrijdag 16 juni 17.00u (dezelfde deadline als die voor het inschrijven voor de herexamens) de kans om zich aan te melden voor de nieuwsbrief van Weflycheap. Deelnemers dienen zich via de actiepagina in te schrijven d.m.v. het invoeren van hun e-mailadres. De deelnemer ontvangt vervolgens per mail een welkomstbericht van Weflycheap.

8. Weflycheap kiest uit alle aanmeldingen één winnaar.

9. De prijs bestaat uit een compleet verzorgde examenreis voor 2 personen t.w.v. maximaal €449,95 per persoon. De mogelijke bestemmingen zijn: Frankrijk, Kroatië, Malta, Portugal, Bulgarije, Griekenland en Spanje. Hieronder vallen dus ook de meest populaire bestemmingen voor examenreizen, waaronder Lloret de Mar, Albufeira, Chersonissos & meer. De prijswinnaar mag zelf een reisdatum kiezen in 2017 in overleg met Weflycheap en Beachmasters op basis van beschikbaarheid. Is de uitgekozen vakantie duurder dan €450 per persoon, dan legt de winnaar dit verschil zelf bij. Wanneer de gekozen vakantie minder kost dan €449,95 per persoon, wordt dit verschil niet uitgekeerd.

10. De actie loopt van woensdag 14 juni 2017 tot en met vrijdag 16 juni 2017 om 17.00u en de finalist wordt vrijdag 16 juni 2017 aan het begin van de avond bekendgemaakt. De finalist zal door Weflycheap worden gekozen uit alle deelnemers. De uitslag kan niet worden beïnvloed door veelvuldige deelname.

11. De uitslag van de winactie zal via de Facebookpagina van Weflycheap of via een artikel op de website bekend worden gemaakt.

12. De winnaar heeft 7 dagen de tijd om te reageren op dit bericht. Wanneer er binnen deze termijn geen reactie komt van de winnaar, behoudt Weflycheap zich tot het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. Weflycheap is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten.

13. De winnaar zal eventuele ontbrekende gegevens moeten overhandigen aan Weflycheap om zo de verdere afhandeling van de prijs te kunnen bewerkstelligen. Weflycheap is niet aansprakelijk voor gebreken veroorzaakt door post of verzending bedrijven, ofwel voor het in ontvangst nemen van de prijs door een onbevoegd persoon.

14. Door het accepteren van de prijs, gaat de winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie. Zo zal de prijs persoonlijk worden overhandigd door het Weflycheap team op het kantoor in Zwolle. Hierbij wordt een foto gemaakt voor op de website en Social Media van Weflycheap.

15. De winnaar heeft de verplichting om tijdens de reis en tijdens de genoten vakantie minimaal 8 vakantiefoto’s te delen met Weflycheap in de eerste 4 dagen van de vakantie. Deze foto’s mogen door Weflycheap worden gebruikt voor promotionele doeleinden. Deelt de winnaar tijdens de vakantie geen foto’s met Weflycheap dan kan het betekenen dat de reis alsnog zelf betaald moet worden en kunnen Weflycheap en Beachmasters deze kosten verhalen op de winnaar.

16. De vakantie is niet overdraagbaar of inwisselbaar voor geld. De vakantie is niet op naam overdraagbaar.

17. De uitslag van de winactie is definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Weflycheap behoudt zich het recht om de winactie geheel of gedeeltelijk op te schorten of aan te passen.

18. Weflycheap behoudt zich tevens het recht om deze voorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

19. Weflycheap en Beachmasters zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid vervalt indien de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Weflycheap of Beachmasters (“eigen handelen”) zelf en/of de directie van Weflycheap of Beachmasters. Daarnaast kan Weflycheap geen garantie afgeven dat de website of Facebookpagina altijd ter beschikking staan voor het gebruik hiervan.

20. Elke deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn e-maildres wordt opgeslagen in de database van Weflycheap. Daarbij verleen je – bij deelname aan deze actie van Weflycheap – expliciet toestemming voor de verwerking van jouw gegevens en het ontvangen van de nieuwsbrief van Weflycheap. Uitschrijven voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk. De gegevens die Weflycheap verkrijgt in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar contact@weflycheap.nl.

21. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende – geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Weflycheap behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.

  1. Home
  2. actievoorwaarden gezakt
Weflycheap logo

Mis nooit meer een topdeal!

Door je in te schrijven bevestig je dat je de nieuwsbrief van weflycheap wil ontvangen in je inbox en ga je akkoord met de voorwaarden.