actievoorwaarden e1000 reistegoed

Actievoorwaarden Reischeque t.w.v. €1000,-

Algemene voorwaarden voor deelname aan de winactie van WeFlyCheap.nl en SUNtip.nl

1. De organisator van deze winactie is het bedrijf WeFlyCheap BV in Zwolle en SUNtip.nl (onderdeel van Reisburo Pelikaan Reizen BV.)

2. Deelname is kosteloos en zonder verplichting tot aankoop van goederen of diensten. Door deelname aan de winactie accepteert de gebruiker deze algemene voorwaarden.

3. Om deelnemer te worden van deze winactie moeten personen zich aanmelden voor de nieuwsbrieven van WeFlyCheap en SUNtip. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. De actie loopt vanaf 6 maart 2019 t/m 6 april 2019. De winnaar ontvangt uiterlijk 15 april persoonlijk bericht. De winnaar wordt door WeFlyCheap en SUNtip gekozen en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

5. Onder alle inschrijvingen verloten we 1 reischeque t.w.v. 1000,- (zegge duizend euro) vrij te besteden op SUNtip.nl.

6. De reischeque wordt digitaal aan de winnaar overhandigd. De winnaar kan online een reis uitzoeken. Neem tijdens het boeken telefonisch contact op, waarna de korting door het Service Center van SUNtip wordt verwerkt.

7. De cheque dient in één keer te worden verzilverd, dat wil zeggen dat de totale reissom een waarde dient te hebben van ten minste 1000,- bij besteding.

8. De reischeque is niet geldig i.c.m. andere kortingen en dient binnen 6 maanden verzilverd te worden. Hierna komt de reischeque te vervallen. Let op: dit betekent een boeking maken binnen 6 maanden, de vertrekdatum daarin buiten beschouwing gelaten.

9. WeFlyCheap en SUNtip behouden zich het recht voor om deelnemers die niet voldoen aan de actievoorwaarden, uit te sluiten van deelname.

10. Deelname staat open voor personen die bij deelname minstens 18 jaar of ouder zijn. De deelnemer van het spel is de persoon die is gebonden aan het e-mailadres, welke is gebruikt voor het registreren om deel te kunnen nemen aan de winactie.

11. De winnaars hebben 7 dagen de tijd om te reageren op dit bericht. Na deze termijn behouden WeFlyCheap en SUNtip zich het recht om een nieuwe winnaar te kiezen. WeFlyCheap is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen of te laat lezen van e-mails of berichten.

12. Door het accepteren van de prijs, gaat een winnaar ermee akkoord dat zijn/haar naam en of foto naar redelijkheid kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden zonder enige compensatie.

13. De prijzen zijn niet overdraagbaar,  inwisselbaar voor contact geld of te gebruiken voor een reeds bestaande boeking.

14. WeFlyCheap of SUNtip zijn niet aansprakelijk voor enige vermogensschade en/of ander nadeel voortvloeiende uit de actie, inclusief doch niet beperkt tot vermogensschade en/of ander nadeel ontstaan door (i) deelname, (ii) het onvermogen om deel te nemen of (iii) het gebruikmaken van de prijs. 

15. Bij deelname aan de actie verleen je WeFlyCheap en SUNtip expliciet toestemming voor de verwerking van jouw gegevens. De gegevens die WeFlyCheap en SUNtip verkrijgen in het kader van deze actie worden conform de relevante wet- en privacy regelgeving behandeld. Toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens kan te allen tijde worden ingetrokken door een email te sturen naar contact@weflycheap.nl of contact@suntip.nl.

16. Op deze actie, de spelvoorwaarden en alle – met de actie verband houdende – geschillen is het Nederlands recht van toepassing. WeFlyCheap en SUNtip behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving de spelvoorwaarden te wijzigen dan wel de actie te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot situaties waarin sprake is van fouten in de soft- en/of hardware en overige technische en/of juridische redenen.

17. Medewerkers van WeFlyCheap en SUNtip (onderdeel van Reisburo Pelikaan Reizen BV) uitgesloten van deelname.

Weflycheap logo

Mis nooit meer een topdeal!